Slide background
Slide background
Search

รู้หรือไม่ !!! การพูดเรื่องสัพเพเหระ เป็นตัวทำลายความสุข

รู้หรือไม่ !!! การพูดเรื่องสัพเพเหระ เป็นตัวทำลายความสุข

 

การพูดเรื่องสัพเพเหระ

 

นักจิตวิทยา Matthias Mehl ได้ทำการศึกษาว่า บทสนทนามีผลต่ออารมณ์ของคนเราอย่างไร ด้วยการรับอาสาสมัคร

เพื่อติดตั้งเครื่องอัดเสียงไว้ที่ตัว โดยมันจะทำการบันทึกบทสนทนาของพวกเขาในทุกๆ 12.5 นาที เป็นระยะเวลา 4 วัน

จากการถอดเทปที่บันทึกมา ว่ามีช่วงไหนบ้างที่เป็นการพูดคุยกันเรื่อยเปื่อย ช่วงไหนเป็นการถกเกี่ยวกับประเด็นสำคัญๆ

เช่น เหตุการณ์ปัจจุบัน และช่วงไหนที่เป็นการพูดคุยเรื่องจำเป็น เช่น ใครจะเป็นคนเอาขยะไปทิ้ง เป็นต้น

ซึ่งในระหว่างนั้น พวกเขาก็ติดตามบันทึกระดับมวลความสุขของกลุ่มตัวอย่างโดยละเอียดไปพร้อมๆ กัน

 

จากผลการศึกษา พบว่า อาสาสมัครที่มีความสุขมากที่สุดนั้น จะสนทนาเรื่องที่มีเนื้อหาสาระมากที่สุดถึง 2 เท่า

และสนทนาเรื่องสัพเพเหระแค่ 1 ใน 3 ของอาสาสมัครซึ่งมีความสุขน้อยที่สุด Mehl จึงได้สรุปว่า

เมื่อได้สนทนาร่วมกับผู้อื่นในประเด็นที่จริงจัง มันทำให้คุณและคู่สนทนาผูกพันกันมากยิ่งขึ้น

อย่างที่เรารู้กันดีว่าการได้เชื่อมโยงและรวมกลุ่มกับคนอื่นๆ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของความสุขของมนุษย์ นั่นเอง

 

การพูดเรื่องสัพเพเหระ

 

การหลีกเลี่ยงบทสนทนาสัพเพเหระไปอย่างสิ้นเชิงก็ใช่ว่าจะดี แถมทำได้ยากอีกด้วย

การคุยแบบ Small Talk ไม่ได้เพียงช่วยให้การเข้าสังคมลื่นไหล หรือเพิ่มพูนความไว้วางใจระหว่างคู่สนทนาเท่านั้น

แต่วิทยาศาสตร์ยังชี้ให้เห็นว่า ถ้าอีกตัวเลือกหนึ่งคือการเมินเฉยต่อเพื่อนข้างๆ การพูดคุยเรื่องสัพเพเหระ

หรือการคุยเล่นๆ ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการรู้สึกอึดอัดกับความเงียบ

 

สรุปคือ การเชื่อมต่อกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ให้มากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น ย่อมนำมาซึ่งความสุขที่มากขึ้นเสมอ

แต่ทั้งนี้ต้องดูตามความเหมาะสมของบริบทในขณะนั้นด้วย เช่น ถ้าคุณกำลังคุยกับคนที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว

การคุยในเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นก็จะมีแนวโน้มทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้น แต่ถ้าคุณกำลังยืนต่อแถวกับคนแปลกหน้า

การมีปฏิสัมพันธ์ในระดับเดียวกันกับคนที่เรารู้จัก ย่อมทำให้เกิดความรู้สึกที่แปลกๆ ได้

ซึ่งการพูดคุยเรื่องสัพเพเหระ ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการไม่พูดอะไรเลย

 

 

(เข้าชมวันนี้: 1 )
About the Author

Recommended for you

@ กิน เที่ยว ทั่วไทย ทันกระแส ไม่ตกเทรนด์
Top