ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10
ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10
Search
ที่เที่ยวอินเทรนด์
ที่กินติดดาว
ที่พักอินเทรนด์

รู้หรือไม่ !!! คนที่ชอบพูดคำหยาบ เป็นคนฉลาด ซื่อสัตย์ จริงใจ IQ สูง

รู้หรือไม่ !!! คนที่ชอบพูดคำหยาบ เป็นคนฉลาด IQ สูง จริงใจ และซื่อสัตย์

 

คนที่ชอบพูดคำหยาบ

 

จากการวิจัยของ University of Cambridge ร่วมกับ Maastricht University, Hong Kong University และ Stanford found

ได้สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับ คนที่ชอบพูดคำหยาบ ไว้ว่า มักจะเป็นคนที่ฉลาด IQ สูง จริงใจ และซื่อสัตย์

 

จากการทดสอบ โดยสังเกตพฤติกรรมการพูดคำหยาบของผู้ทดลอง จำนวนทั้งหมด 276 คน

ดูว่าแต่ละคนจะมีลักษณะเป็นอย่างไร พบว่า คนที่พูดคำหยาบบ่อยๆ มักจะเป็นคนฉลาด จริงใจ ซื่อสัตย์สุจริต

คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ไม่โกหก และเป็นคนที่มีจิตใจดี

 

คนที่ชอบพูดคำหยาบ

 

นอกจากนั้น ยังทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากคนที่ใช้ Facebook จำนวน 73,000 คนทั่วโลก

ซึ่งผลลัพธ์ก็ออกมาในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้รู้ว่า แม้การพูดคำหยาบ จะดูเป็นคำพูดที่รุนแรง

แต่ก็ถือว่าเป็นวิธีที่คนจะพูดแสดงออกถึงความจริงใจออกมาอย่างง่ายที่สุดนั่นเอง

 

 


บทความแนะนำ

ที่เที่ยวทั่วไทย

About the Author
Top