ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10
ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10
Search
ติดตามเรา
ที่เที่ยวอินเทรนด์
ที่กินติดดาว
ที่พักอินเทรนด์

รับฟัง 10 เพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

เพลงพระราชนิพนธ์

เครดิตภาพ : ประชาชาติ,แนวหน้า

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระปรีชาสามารถในหลายด้าน

ไม่ว่าจะเป็นพระอัจฉริยภาพทางด้านการถ่ายภาพ ด้านงานช่าง ด้านวิทยุสื่อสาร และในด้านดนตรี

ทรงพระราชนิพนธ์บทเพลงไพเราะไว้ถึง 48 เพลง ตั้งแต่ยังดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช

 

ส่วนใหญ่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง โดยมีเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษ

ด้วยพระองค์เอง 5 เพลง คือ Echo, Still on My Mind, Old-Fashioned Melody, No Moon และ Dream Island

นอกจากนี้ผู้ที่โปรดเกล้าฯ ให้แต่งคำร้อง ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์มีหลายท่าน

ได้แก่ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์, ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา,

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา, นายจำนงราชกิจ (จรัล บุณยรัตพันธุ์),

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช, ม.ล.ประพันธ์ สนิทวงศ์ และท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เป็นต้น

 

เพลงพระราชนิพนธ์

เครดิตภาพ : หอสมุดดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

 

เมื่อเพลงพระราชนิพนธ์มีทำนองและคำร้องสมบูรณ์แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ครูเอื้อ สุนทรสนาน

นำไปบรรเลงในวงดนตรีกรมโฆษณาการ หรือวงสุนทราภรณ์ ทำให้หลายเพลงกลายเป็นเพลงยอดนิยม

ทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

ใน พ..ศ. 2507 วงดุริยางค์เอ็นคิวโทนคุนสเลอร์ (N.Q.Tonkunstler Orchestra) แห่งกรุงเวียนนา

ได้คัดเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ไปบรรเลง มีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศออสเตรีย

ปรากฏว่าได้รับความนิยมอย่างสูง จนสองวันต่อมาสถาบันการดนตรีและศิลปะแห่งกรุงเวียนนา

(Institute of Music and Arts of City of Vienna) โดยรัฐบาลออสเตรียได้ทูลเกล้าฯ ถวายสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์

ลำดับที่ 23 ของสถาบัน มีการจารึกพระนามลงบนแผ่นหินสลักของสถาบัน

นับเป็นผู้ประพันธ์เพลงชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับเกียรติเช่นนี้

 

นอกจากนี้เพลงพระราชนิพนธ์ Blue Night ของพระองค์ยังเคยถูกนำไปใช้ประกอบละครบรอดเวย์เรื่อง “Peep Show”

ผลงานของไมเคิล ทอดด์ โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์และละครเวทีชื่อดังชาวอเมริกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2493

ที่โรงละครวินเทอร์การ์เดน บนถนนบรอดเวย์ โดยในประกาศเกี่ยวกับรอบปฐมทัศน์ของละครเพลงเรื่องนี้

ที่ลงในหนังสือพิมพ์ The New York Times ฉบับวันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. พ.ศ.2493 ได้ระบุไว้ว่า

หนึ่งในเพลงที่ใช้ประกอบละครเรื่องนี้ประพันธ์เนื้อร้องและทำนอง โดย “Bhumibol (King of Thailand)”

และ “Prince Chakrband” หรือพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

เพลงพระราชนิพนธ์

เครดิตภาพ : i1os

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อมีพระชนมายุ 13 พรรษา

ขณะที่ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับครูชาวอัลซาสชื่อ นายเวย์เบรชท์ ทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระองค์เอง

มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489 เมื่อมีพระชนมพรรษาได้ 18 พรรษา เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกคือ “แสงเทียน”

ทรงพระราชนิพนธ์เรื่อยมาจนกระทั่งมีเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น 48 เพลง

ล้วนเป็นบทเพลงที่มีท่วงทำนองไพเราะ และมีความหมายเกี่ยวกับชีวิตในด้านต่างๆ อย่างลึกซึ้ง

 

เพลงพระราชนิพนธ์

เครดิตภาพ : สสส.

 


 

สำหรับเพลงพระราชนิพนธ์ที่ยกตัวอย่างมาให้ฟังร่วมกันมี 10 เพลงดังนี้

 

1. แสงเทียน

 

เป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรก ทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2489

ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะบลูส์

 

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

 


 

2. ใกล้รุ่ง

 

ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2489 ขณะยังทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช

ทรงพระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลงครั้งแรกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการ

(ปัจจุบันคือกรมประชาสัมพันธ์) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2489

 

คำร้อง : ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

 

 


 

3. ยามเย็น

 

ทรงพระราชนิพนธ์ ใน พ.ศ. 2489 ขณะยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช

เป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะฟ็อกซ์ทร็อต

 

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

 


 

4. สายฝน

 

ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2489 ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช เป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวะวอลท์ซ

 

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

 


 

5. ชะตาชีวิต

 

ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

คำร้อง : ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

 

 


 

6. อาทิตย์อับแสง

 

ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 ขณะประทับแรมบนภูเขาในเมืองดาโวส์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

 


 

7. แสงเดือน

 

ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นใน พ.ศ. 2501 เพลงพระราชนิพนธ์นี้มีลีลาชดช้อย อ่อนหวาน สง่างาม

เหมาะสำหรับประกอบการเต้นบัลเล่ต์ จึงได้พระราชทานให้อัญเชิญไปประกอบการแสดงบัลเล่ต์

ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ เวทีลีลาศสวนอัมพร

 

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

 


 

8. ดวงใจกับความรัก

 

ทรงพระราชนิพนธ์ในวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2490 หลังจากได้เสวยพระกระยาหารแล้ว

ภายหลังงานเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชทานชื่อว่า Never Mind the H.M Blues

เป็นการตอบปริศนาคำทายที่ว่า H.M. แปลว่าอะไร ของเพลง H.M. Blues

 

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

 


 

9. พรปีใหม่

 

ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2498 เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

มีพระราชประสงค์พระราชทานพรปีใหม่แก่บรรดาพสกนิกรไทย พระราชทานแก่วงดนตรี 2 วง

คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์

นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ.2499

 

คำร้อง : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

 

 


 

10. Oh I Say

 

ทรงพระราชนิพนธ์ใน พ.ศ. 2498 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษ

แล้วพระราชทานให้นำออกบรรเลงในงานของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์

ณ สโมสรสวนสราญรมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 เพลงพระราชนิพนธ์นี้ไม่มีคำร้องภาษาไทย

 

 


 

โดยเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง 48 เพลง มีดังนี้

 

1. แสงเทียน (Candlelight Blues)

 

2. ยามเย็น (Love at Sundown)

 

3. สายฝน (Falling Rain)

 

4. ใกล้รุ่ง (Near Dawn)

 

5. ชะตาชีวิต (H.M. Blues)

 

6. ดวงใจกับความรัก (Never Mind the Hungry Men’s Blues)

 

7. มาร์ชราชวัลลภ (Royal Guards March)

 

8. อาทิตย์อับแสง (Blue Day)

 

9. เทวาพาคู่ฝัน (Dream of Love Dream of You)

 

10. คำหวาน (Sweet Words)

 

11. มหาจุฬาลงกรณ์ (Maha Chulalongkorn)

 

12. แก้วตาขวัญใจ (Lovelight in My Heart)

 

13. พรปีใหม่

 

14. รักคืนเรือน (Love Over Again)

 

15. ยามค่ำ (Twilight)

 

16. ยิ้มสู้ (Smiles)

 

17. มาร์ชธงไชยเฉลิมพล (The Colours March)

 

18. เมื่อโสมส่อง (I Never Dream)

 

19. ลมหนาว (Love in Spring)

 

20. ศุกร์สัญลักษณ์ (Friday Night Rag)

 

21. Oh I say

 

22. Can’t You Ever See

 

23. Lay Kram Goes Dixie

 

24. ค่ำแล้ว (Lullaby)

 

25. สายลม (I Think of You)

 

26. ไกลกังวล (When), เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย

 

27. แสงเดือน (Magic Beams)

 

28. ฝัน (Somewhere Somehow), เพลินภูพิงค์

 

29. มาร์ชราชนาวิกโยธิน (Royal Marines March)

 

30. ภิรมย์รัก (A Love Story)

 

31. Nature Waltz

 

32. The Hunter

 

33. Kinari Waltz

 

34. แผ่นดินของเรา (Alexandra)

 

35. พระมหามงคล

 

36. ยูงทอง

 

37. ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind)

 

38. เตือนใจ (Old-Fashioned Melody)

 

39. ไร้เดือน (No Moon), ไร้จันทร์

 

40. เกาะในฝัน (Dream Island)

 

41. แว่ว (Echo)

 

42. เกษตรศาสตร์

 

43. ความฝันอันสูงสุด (The Impossible Dream)

 

44. เราสู้

 

45. เรา-เหล่าราบ 21 (We-Infantry Regiment 21)

 

46. Blues for Uthit

 

47. รัก

 

48. เมนูไข่

 


 

 

share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ติดตามเรา

บทความแนะนำ

ที่เที่ยวทั่วไทย

  • ช้อปเพลินๆ 8 สิ่งหายาก ย่านเยาวราช

    ช้อปเพลินๆ 8 สิ่งหายาก ย่านเยาวราช

    มาถึงถิ่นถนนมังกร ย่านเยาวราชไชน่าทาวน์ชื่อดังของกรุงเทพฯ แหล่งรวมร้านอาหาร สินค้ามากมาย ซื้อหากันได้ไม่หวาดไม่ไหว รวมถึงสินค้าจากจีนแผ่นดินใหญ่ มาหาซ …Read More
About the Author
Top