ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10
ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10
Search

มหัศจรรย์โบราณสถานศิลปะขอม @อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย นครราชสีมา

หนึ่งในโบราณสถานศิลปะเขมรที่สำคัญ และยิ่งใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่คนหลงรักประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมโบราณ ต้องลองหาโอกาสไปชมความอลังการ สุดตระการตาของปราสาทขอมอายุพันปีแห่งนี้สักครั้งหนึ่ง

 

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย หรือปราสาทหินพิมาย ตั้งอยู่ในอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร อยู่ทางด้านตะวันออกของแม่น้ำมูล ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วางตัวในแนวทิศเหนือ – ทิศใต้

 

คำว่า พิมาย มาจากคำว่า วิมาย หรือวิมายปุระ ปรากฏในจารึกภาษาเขมร บนแผ่นหินตรงกรอบประตูระเบียงคดด้านหน้าของปราสาท หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า ปราสาทหินพิมาย ตามหลักฐานเริ่มสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ในฐานะเทวสถานของศาสนาพราหมณ์ รูปแบบของศิลปะเป็นแบบบาปวน (หรือทับหลัง มีลักษณะเป็นการเล่าเรื่อง โดยมีภาพบุคคลเป็นส่วนใหญ่ หรือรูปสัตว์ผสมผสานรวมกับเทวดา หรือเล่าเรื่องของ กฤษณาวตาร)ผสมผสานกับศิลปะแบบนครวัด และถูกดัดแปลงมาเป็นสถานที่ทางศาสนาพุทธในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 [2] ภายหลังเมื่อสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยในเวลาต่อมา ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเมืองพิมายอีกเลยในสมัยสุโขทัย

 

กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนปราสาทหินพิมายเป็นโบราณสถาน ในปี พ.ศ. 2479 และได้จัดตั้งเป็น “อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย” ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2532 ได้รับความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากร และประเทศฝรั่งเศส ตั้งแต่พ.ศ. 2519-2532 รวมดำเนินการปรับปรุงจัดตั้งถึง 13 ปี  โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอุทยานฯ

 

ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ อาทิ สะพานนาคราช” มีลักษณะเป็นรูปกากบาท ยกพื้นขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ 2.50 เมตร ราวสะพานทำเป็นลำตัวพญานาคชูคอแผ่พังพานเป็นนาคเจ็ดเศียร ลำตัวติดกันเป็นแผ่น หันหน้าออกไปยังเชิงบันไดทั้งสี่ทิศ  ด้านหน้าซุ้มประตู มีประติมากรรมรูปสิงห์ ตั้งอยู่ฝั่งทิศใต้ของปรางค์ประธานเป็นส่วนหน้าของปราสาท เชื่อว่าสร้างให้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์ ตามคติความเชื่อในเรื่องจักรวาลทั้งในศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธ

 

ซุ้มประตู หรือ โคปุระ อยู่ทางทิศใต้ ก่อด้วยหินทราย มีลักษณะของแผนผังซุ้มเป็นรูปกากบาท และมีซุ้มประตูลักษณะเดียวกันอีก 3 ทิศ คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ซุ้มประตูด้านทิศตะวันตกมีทับหลังชิ้นหนึ่งสลักเป็นรูปขบวนแห่พระพุทธรูปนาคปรกที่ประดิษฐานอยู่เหนือคานหาม

 

ปรางค์ประธาน ตั้งอยู่กลางลานภายในระเบียงคด สร้างด้วยหินทรายสีขาวทั้งองค์ สูง 28 เมตร เนื่องจากหินทรายสีขาวมีคุณสมบัติคงทนดีกว่าหินทรายสีแดง ต่างจากซุ้มประตู (โคปุระ) และกำแพงชั้นใน – นอกที่สร้างด้วยหินทรายสีแดงเป็นหลัก

 

ประตูเมืองและกำแพงเมืองพิมาย สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีทั้ง 4 ทิศ ประตูชัยด้านทิศใต้ ส่วนหลังคาได้หักพังไปหมดแล้ว เป็นประตูเมืองที่สำคัญสุด เพราะรับกับถนนโบราณที่ตัดผ่านมาจากเมืองพระนครเข้าสู่ตัวปราสาทพิมาย หากหยุดยืนที่ช่องประตูเมืองด้านทิศใต้ จะมองเห็นปราสาทหินพิมายผ่านช่องประตูเมืองพอดี ลักษณะประตูเมืองมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทางผ่านตลอดกลางประตู

 

สิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ ได้แก่ ปรางค์พรหมทัต, ปรางค์หินแดง, หอพราหมณ์, ปรางค์พรหมทัต, บรรณาลัย, พลับพลา, ชาลาทางเดิน, เมรุพรหมทัต, ท่านางสระผม, กุฏิฤาษี และอโรคยาศาล

 

เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.30 – 18.00 น.

 

ค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 40 บาท

 

หมายเหตุ :  มีบริการยุวมัคคุเทศก์ เป็นนักเรียนจากโรงเรียนพิมายวิทยานำชมสถานที่

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 4447 1568

 

การเดินทางสู่ปราสาทหินพิมาย  จากตัวเมืองโคราช เดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 พบทางแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 206 ประมาณ 10 กม. จะพบปราสาทหินพิมาย

 

 

เครดิต : panoramio.com

 

 

(เข้าชมวันนี้: 1 )
About the Author

Recommended for you

@ กิน เที่ยว ทั่วไทย ทันกระแส ไม่ตกเทรนด์
Top