ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10
ทรงพระเจริญ รัชกาลที่ 10
Search
ที่เที่ยวอินเทรนด์
ที่กินติดดาว
ที่พักอินเทรนด์

เทศกาลแห่เทียนพรรษาทางน้ำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่เที่ยวอินเทรนด์ วันนี้เป็น ประเพณีอันสะท้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำของชาวเมืองกรุงเก่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมืองมรดกโลก ที่ยังคงรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมทั้งโบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หนึ่งในประเพณีที่อนุรักษ์และจัดมาตลอด จนกลายเป็นเทศกาลประจำปีในช่วงเข้าพรรษาคือ

เทศกาลแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด จัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้

เครดิตภาพ : www.facebook.com/AQUATICPHANSAFASTIVAL

 

เทศกาล แห่เทียนพรรษาทางน้ำ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นที่ ต.ลาดชะโด บริเวณคลองลาดชะโด อ.ผักไห่

เมื่อถึงวันเข้าพรรษาของทุกปี จึงเป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะได้สืบสานงานบุญผ่านการแห่เทียนพรรษาทางน้ำ

นำเรือลงคลองล่องสะท้อนวิถีพื้นบ้าน คลองและสายน้ำที่ใช้อาศัยน้ำทำมาหากินมาช้านาน

คำว่า ลาดชะโด มาจากลักษณะของย่านนี้ เป็นที่ลาดริมน้ำ มีปลาชุกชุม โดยเฉพาะปลาชะโด ปลาช่อน และตะเพียน

เป็นคลองสำคัญสำหรับจับสัตว์น้ำของชาวบ้านในแถบนี้ เทศกาลดังกล่าวยังมีความสำคัญในการช่วยอนุรักษ์เรือพื้นบ้าน

สืบสานประเพณีแห่เทียนทางน้ำ สะท้อนคุณค่าแห่งวิถีคลองลาดชะโด

 

เครดิตภาพ : www.facebook.com/AQUATICPHANSAFASTIVAL

 

ภายในงานจะได้ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลอง สัมผัสความเป็นไทย วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ยังคงรักษาไว้

ตลอดเส้นทางสายน้ำอันสะท้อนวิถีชีวิตของคนอยุธยาที่ต้องพึ่งพาสายน้ำตามบทเพลงเรือ

การละเล่นพื้นบ้านที่พ่อเพลงแม่เพลง ร้องนำขบวนเรือเทียนพรรษาชาวบ้านกว่า 100 ลำ

ล่องตามคลองลาดชะโด เพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายวัดริมคลอง

นอกจากศิลปวัฒนธรรมที่จะได้เห็นบนเส้นทางสายน้ำเส้นสำคัญนี้แล้ว ยังจะได้เห็นและสัมผัสการยกยอ

ในท้องทุ่งนาที่เขียวขจี ชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ตกแต่งสร้างสรรค์อย่างสวยงาม

การประกวดบ้านสวนริมคลอง การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลาดชะโด การจัดการแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด

ณ การจำลองบรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค และชมการแสดงต่างๆ ยามค่ำคืน พร้อมเลือกชิม ช้อป แชะภาพ

ทั้งอาหารและสินค้าในตลอดย้อนยุคลาดชะโด

 

เครดิตภาพ : www.facebook.com/AQUATICPHANSAFASTIVAL

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลลาดชะโด โทร. 0 3574 0263-4

เว็บไซต์ : www.facebook.com/AQUATICPHANSAFASTIVAL

 


บทความแนะนำ

ที่เที่ยวทั่วไทย

About the Author
Top