Search

จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินสายพหลโยธินประมาณ 602 กิโลเมตร ตามทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์

คำขวัญจังหวัดลำปาง

ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม

งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

สัญลักษณ์จังหวัดลำปาง

รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลำปางหลวง

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดลำปาง

ทิศเหนือ                               ติดต่อกับ จ. เชียงราย                                                                   

ทิศใต้                                     ติดต่อกับ จ.ตาก

ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับ จ.แพร่

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    ติดต่อกับ จ.พะเยา

ทิศตะวันออกเฉียงใต้         ติดต่อกับ จ.สุโขทัย

ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ       ติดต่อกับ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

ลำปาง

การแบ่งพื้นที่การปกครอง

จังหวัดลำปางแบ่งพื้นที่ออกเป็น 13 อำเภอ ประกอบด้วย

 1. เมืองลำปาง
 2. แม่เมาะ
 3. เกาะคา
 4. เสริมงาม
 5. งาว
 6. แจ้ห่ม
 7. วังเหนือ
 8. เถิน
 9. แม่พริก
 10. แม่ทะ
 11. สบปราบ
 12. ห้างฉัตร
 13. 13. เมืองปาน

แผนที่จังหวัดลำปาง
แผนที่

ประวัติศาสตร์จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง นับเป็นจังหวัดที่มีอายุเก่าแก่ไม่น้อยกว่า 1,300 ปี มีชื่อเรียกขานกันหลายชื่อ ซึ่งปรากฏหลักฐานตามตำนานต่างๆ รวม 11 ชื่อ ได้แก่ กุกกุฏนคร ลัมภกับปะนคร ศรีนครชัย นครเวียงคอกวัว เวียงดิน เขลางค์นคร นครลำปางคำเขลางค์ อาลัมภางค์ เมืองลคร และเมืองนครลำปาง จากการที่เรียกขานกันว่า “กุกกุฏนคร” แปลว่า เมืองไก่ ดังนั้นตราประจำจังหวัดลำปาง คือ “ไก่ขาว”

เมืองลำปาง สร้างเมื่อ พ.ศ.1223 จากหนังสือพงศาวดารโยนกกล่าวว่า “สุพรหมฤาษี” สร้างเมืองเพื่อให้เจ้าอนันตยศ โอรสพระนางจามเทวี ครองคู่กับเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) ให้ชื่อเมืองว่า “นครเขลางค์” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “นครอัมภางค์” และเปลี่ยนชื่อเป็น “นครลำปาง” ในภายหลัง

ในสมัยโยนกเชียงแสน นครลำปางเคยตกอยู่ภายใต้อำนาจของขอม เคยเป็นเมืองประเทศราชของพม่าและเมืองเชียงใหม่ ในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี “เจ้าทิพย์ช้าง” สามารถขับไล่พวกพม่าออกจากเมืองลำปางได้สำเร็จ จึงได้รับการสถาปนาเป็น “พระยาสุวลือไชยสงคราม” ขึ้นครองนครลำปางในปี พ.ศ.2279

ในปี พ.ศ.2307 “เจ้าแก้วฟ้า” พระโอรสของเจ้าทิพย์ช้างได้ขึ้นครองนครลำปาง และเป็นต้นตระกูล ณ ลำปาง ณ ลำพูน รวมทั้ง ณ เชียงใหม่ ในเวลาต่อมา และมี “เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต” เป็นผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย

จังหวัดลำปางได้ประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัด ในปี พ.ศ.2435 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยขึ้นอยู่กับมณฑลพายับสมัยหนึ่ง พ.ศ.2443ต่อมาแยกเป็นมณฑลมหาราษฎร์ ในปี พ.ศ.2458 ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีประกาศยกเลิกมณฑลทั่วราชอาณาจักร ลำปางจึงมีฐานะเป็น “จังหวัดลำปาง” ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดลำปาง
วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุจอมปิง วัดพระแก้วดอนเต้า ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง วัดไชยมงคล
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และสวนป่าทุ่งเกวียน ฟาร์มแกะฮักยู วัดเสลารัตนปัพพตาราม วัดพระธาตุเสด็จ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
กาดกองต้า เขื่อนกิ่วลม บ้านเสาหลัก สวนสาธารณะหนองกระทิง อ่างเก็บน้ำวังเสือ
น้ำตกวังแก้ว วัดปงสนุก บ้านหลุก วังวิว ถ้ำน้ำผ่าผางาม
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน วัดพระเจ้าทันใจ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ น้ำตกธารทอง จ ลำปาง ภูเขาไฟผาลาด
วัดพระธาตุม่อนพญาแช่ บ้านจ้างหลวง เหมืองลิกไนต์ อุทยานแห่งชาติดอยหลวง บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน

@ กิน เที่ยว ทั่วไทย ทันกระแส ไม่ตกเทรนด์
Top