Search

แม่ฮ่องสอน จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองสามหมอก ด้วยภูมิประเทศที่อยู่บนภูเขามีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปี หรืออีกชื่อที่นิยมเรียกกันว่า เมืองพันโค้ง โดยตลอดเส้นทางสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีถึงพันหกร้อยกว่าโค้ง จะพบกับทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงาม ท่ามกลางเทือกเขาสูง นับเป็นเสน่ห์ดึงดูดจนได้รับสมญานามว่า สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย

คำขวัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

สัญลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ต้นจั่นหรือกระพี้จั่น (Millettiabrandisiana) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด

ดอกบัวตอง (Tithoniadiversifolia) เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศเหนือ               ติดกับประเทศเมียนมา

ทิศตะวันออก       ติดกับจังหวัดเชียงใหม่

ทิศตะวันตก          ติดกับประเทศเมียนมา

ทิศใต้                     ติดกับจังหวัดตาก

รวมภาพจ.แม่ฮ่องสอน

การแบ่งพื้นที่การปกครอง

แบ่งออกเป็น 7 อำเภอ ประกอบด้วย
1. เมืองแม่ฮ่องสอน
2. แม่ลาน้อย
3. ขุนยวม
4. สบเมย
5. ปาย
6. ปางมะผ้า
7. แม่สะเรียง

แผนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนที่จ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อปี พ.ศ. 2374 พระเจ้ามโหตรประเทศ ผู้ครองนครเชียงใหม่ สั่งให้เจ้าแก้วเมืองมา เป็นแม่กองนำไพร่พลช้างต่อและหมอควาญ ออกไปจับช้างป่ามาใช้งาน ต่อมาเจ้าแก้วเมืองมาได้ยกไพร่พลข้ามภูเขามาทางตะวันตกของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีช้างป่าชุกชุม และมอบหน้าที่ให้พะกาหม่องเป็นผู้ควบคุมดูแล เมื่อคล้องช้างได้เป็นจำนวนเพียงพอแล้ว จึงพากันเดินทางต่อไปถึงชุมชนบ้านป่าแห่งหนึ่ง มีทำเลดีมีร่องธารน้ำและที่ราบ เหมาะแก่การฝึกช้างป่า จึงหยุดไพร่พลตั้งบ้านเรือนขึ้น และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "แม่ร่องสอน" หมายถึง ที่มีร่องน้ำฝึกช้าง ต่อมาได้เพี้ยนเป็น "แม่ฮ่องสอน"

ครั้นเมื่อถึงปี พ.ศ. 2399 มีชาวไทยใหญ่อพยพมาหลบภัยสงครามอยู่ที่เมืองแม่ร่องสอนเป็นจำนนมาก โดยมี เจ้าฟ้าโกหล่าน และชานกะเล เป็นหัวหน้า โดยชานกำเลได้มีส่วนช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ จนเป็นที่โปรดปรานของพะกาหม่อง และได้ยกลูกสาวชื่อนางไส ให้เป็นภรรยา ต่อมาชานกะเลอพยพครอบครัวลงมาอยู่ที่เมืองกุ๋นลม (ปัจจุบันคือ อ.ขุนยวม) จนได้เป็นเจ้าเมืองกุ๋นลมคนแรก เมื่อนางไสถึงแก่กรรม เจ้าฟ้าโกหล่านก็ได้ยกหลานสาวชื่อเจ้านางเมี๊ยะให้เป็นภรรยา ชานกะเลได้ปกครองเมืองกุ๋นลมจนเจริญมั่งคั่ง จนเมื่อปี พ.ศ. 2417 เจ้าอินทวิชยานนท์ จึงแต่งตั้งชานกะเลเป็น พญาสิงหนาถราชา แล้วสถาปนาเป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นสถานที่ที่มีชนเผ่าไทยและชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย ไทใหญ่ ม้ง มูเซอ ลัวะ ลีซอ จีนฮ่อ และกะเหรี่ยง ด้วยการดำเนินวิถีชีวิตเรียบง่าย และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้ จึงทำให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงมีเอกลักษณ์ทางศิลปกรรม วัฒนธรรม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ยังคงรักษาความงดงามของโบราณสถานและโบราณวัตถุไว้ได้

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดจองคำ วัดพระธาตุดอยกองมู สะพานซูตองเป้ ปาย ดอยเมี่ยง
ปางอุ๋ง อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ถ้ำลอดปางมะผ้า บ่อน้ำพุร้อนหนองแห้ง วัดพระนอน
วัดจองกลาง วนอุทยานถ้ำปลา บ่อน้ำร้อนผ่าบ่อง บ้านน้ำเพียงดิน น้ำตกผาเสื่อ
เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำผาบ่อง วัดหัวเวียง หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว บ้านในสอย ตลาดสายหยุด ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
วนอุทยานน้ำตกผาเสื่อ น้ำตกแม่สะกึดหลวง หนองจองคำ วัดก่ำก่อ ดอยเมี่ยง
จุดชมวิวดอยกิ่วลม ดอยไตแลง ถ้ำน้ำลอด ถ้ำผีแมน ถ้ำแม่ละนา
กองแลน น้ำตกหมอแปง หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง บ่อน้ำร้อนเมืองแปง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
บ่อน้ำร้อนท่าปาย หมู่บ้านจีนยูนนาน ห้วยจอกหลวง น้ำตกแม่เย็น วัดต่อแพ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ น้ำตกดาวดึงส์ น้ำตกแม่ฮุ หมู่บ้านละว้า (ลัวะ)
วัดกิตติวงศ์ วัดศรีบุญเรือง วัดแสนทอง ตลาดเช้าแม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติสาละวิน
บ้านกะเหรี่ยงพะมะลอ ดอยแม่เหาะ พิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อุทยานแห่งชาติแม่เงา ล่องแก่งแม่เงา
น้ำตกแม่ริด ถ้ำหินไข่มุก วัดพระธาตุจอมมอญ สบเมย วัดม่วยต่อ
น้ำตกแม่สะงากลาง ถ้ำจั๊กต่อ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา วัดจอมทอง เรือนประทับแรมโป่งแดง
วนอุทยานแก้วโกมล จุดชมวิวผาบอง หมู่บ้านสันติชล ถ้ำเง้า บ้านห้วยเสือเฒ่า
โครงการหลวงปางตอง หมู่บ้านลามาหลวง วัดน้ำฮู โครงการหลวงแม่ลาน้อย หมู่บ้านรักไทย
ถ้ำแก้วโกมล น้ำตกแม่สุรินทร์ ล่องแพ แม่น้ำปาย บ้านห้วยหอม ตลาดชายแดนห้วยผึ้ง
ดอยพุ่ยโค สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด พระตำหนักปางตอง พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 วัดอุ่นเมือง
บ้านม้งไมโครเวฟ ภูชี้เพ้อ วัดศรีดอนชัย วัดหัวเวียง วัดพระธาตุแม่เย็น
แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำปาย ภูโคลน

@ กิน เที่ยว ทั่วไทย ทันกระแส ไม่ตกเทรนด์
Top