//////ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสวิถีชาวมอญ @ บ้านมอญบางกระดี่

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สัมผัสวิถีชาวมอญ @ บ้านมอญบางกระดี่

วันนี้เลยขอพาไปเที่ยวยัง บ้านมอญบางกระดี่ ที่เที่ยวอินเทรนด์ ไปท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญดั้งเดิม

ที่หาชมได้ยากกันดีกว่า ซึ่งชนชาติมอญ ถือเป็นอีกหนึ่งชนชาติเก่าแก่ ที่มาตั้งรกราก อาศัยอยู่ในประเทศไทย

มาเป็นเวลานาน แต่ในปัจจุบัน วิถีชีวิตของชาวมอญ ที่เราเคยพบเจอในอดีต ค่อยๆ เริ่มเลือนหายไป ตามกาลเวลา

 

บ้านมอญบางกระดี่ บ้านมอญบางกระดี่

 

บ้านมอญบางกระดี่ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2-8-9 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อสายมอญ ที่ยังคงรักษา และสืบทอดขนบธรรมเนียมแบบมอญดั้งเดิม

ไว้อย่างเคร่งครัด โดยมี วัดบางกระดี่ เป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งนี้ ซึ่งเป็นวัดที่สันนิษฐานว่า

ถูกสร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ 4 ตอนปลาย องค์พระประธาน เป็นพระพุทธรูป สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

และยังมีพระพุทธรูปยืน ซึ่งแกะสลักจากต้นซุง ในแบบของศิลปะมอญ คาดว่ามีอายุเก่าแก่ ราวๆ 150 ปี

รวมถึงในปี พ.ศ. 2550 ชุมชนแห่งนี้ ยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)

โดยเป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบริหาร และจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

บ้านมอญบางกระดี่ บ้านมอญบางกระดี่

 

สำหรับกิจกรรมที่สามารถพบเจอได้ เมื่อมาท่องเที่ยวยังชุมชนแห่งนี้ ได้แก่ การสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญแท้และดั้งเดิม,

ชมการสาธิต และทดลองทำขนมไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน, ชมกรรมวิธีการเย็บ จากการทำแส้ยุง จากสะโพกจาก

และสารพัดประโยชน์จากต้นจาก, การทำวังกุ้ง-ปลา ระบบปิดตามธรรมชาติ, ชมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

อาทิ การละเล่นทะแยมอญ, สะบ้ามอญ, แวะชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP จากชุมชน

และการล่องเรือชมฝูงลิงแสม สัมผัสวิถีชีวิตริมชายฝั่ง เป็นต้น

 

บ้านมอญบางกระดี่ บ้านมอญบางกระดี่ บ้านมอญบางกระดี่ บ้านมอญบางกระดี่ บ้านมอญบางกระดี่

 

การเดินทางไปยังบ้านมอญบางกระดี่ ให้ใช้เส้นทาง ถนนพระราม 2  เลยวงแหวนกาญจนาภิเษก ( ธนบุรี-ปากท่อ )

กม. 10 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถนนบางกระดี่ มุ่งเข้าสู่วัดบางกระดี่ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ

สะดวกต่อการเดินทางสามารถเที่ยวได้ตลอดปี

 

ผู้ที่สนใจจะไปท่องเที่ยวยังชุมชนบ้านมอญบางกระดี่ แนะนำให้ติดต่อคณะกรรมการการท่องเที่ยวบ้านมอญบางกระดี่

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 083-155-0987, 081-645-5445, 081-923-2384, 086-603-3038, 081-810-1830