ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

2018-10-01T16:42:51+00:00กันยายน 14th, 2016|ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่|
จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มีประชากร 1,728,242 คน มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อกับรัฐฉานของประเทศเมียนมา
คำขวัญจังหวัดเชียงใหม่

“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์”

สัญลักษณ์จังหวัดเชียบงใหม่

รูปช้างเผือกยืนอยู่ในเรือนแก้ว ตรานี้ เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือ มณฑลพายัพ

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย, จังหวัดลำพูน, จังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รูปข้อมูลเชียงใหม่
การแบ่งพื้นที่การปกครอง

     จังหวัดเชียงใหม่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 25 อำเภอซึ่งประกอบด้วย

 1. อำเภอเมืองเชียงใหม่
 2. อำเภอจอมทอง
 3. อำเภอแม่แจ่ม
 4. อำเภอเชียงดาว
 5. อำเภอดอยสะเก็ด
 6. อำเภอแม่แตง
 7. อำเภอสะเมิง
 8. อำเภอฝาง
 9. อำเภอแม่ริม
 10. อำเภอแม่อาย
 11. อำเภอพร้าว
 12. อำเภอสันป่าตอง
 13. อำเภอสันกำแพง
 14. อำเภอสันทราย
 15. อำเภอหางดง
 16. อำเภอฮอด
 17. อำเภอดอยเต่า
 18. อำเภออมก๋อย
 19. อำเภอสารภี
 20. อำเภอเวียงแหง
 21. อำเภอไชยปราการ
 22. อำเภอแม่วาง
 23. อำเภอแม่ออน
 24. อำเภอดอยหล่อ
 25. อำเภอกัลยาณิวัฒนา
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่
ssmap
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ หรือเวียงพิงค์ ก่อตั้งโดยพญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย เมื่อ พ.ศ. 1839 ราชวงศ์นี้ได้ปกครองต่อมายาวนาน 200 ปี เมืองนี้จึงตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าใน พ.ศ. 2101 ต่อมาในปี พ.ศ. 2317 พระเจ้าตากสินมหาราชขับไล่พม่าจนพ่ายแพ้ไป เชียงใหม่จึงถูกรวมเข้าในอาณาจักรสยามนับแต่นั้นมา ต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช และเมื่อมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เชียงใหม่เปลี่ยนฐานะเป็นมณฑลพายัพ และเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันเชียงใหม่นับเป็นเมืองใหญ่และสำคัญที่สุดของภาคเหนือ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปกรรม โบราณวัตถุ ตลอดจนวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านนาไทยเอาไว้ ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

[su_carousel source=”category: 22″ limit=”50″ link=”post” height=”150″ target=”blank” items=”3″ pages=”yes” responsive=”no” mousewheel=”no” class=”poop” arrows=”no”]
[su_table]

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดเชียงใหม่
แม่กำปอง บ่อน้ำร้อนฝาง ถนนนิมมานเหมินทร์ ดอยอ่างขาง ปางช่างแม่แตง
ถนนคนเดิน พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี วัดสวนดอก
แกรนด์แคนยอน วัดพระสิงห์ อุทยานแห่งชาติดอยเชียงดาว วัดเชียงมั่น วัดอุโมงค์
เวียงกุมกาม กิ่วแม่ปาน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงขุนวาง อุทยานแห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
สวนสัตว์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม น้ำตกแม่ยะ อุทยานแห่งชาติออบขาน อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ วัดเจดีย์หลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ น้ำตกห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา

[/su_table]

[su_row][su_column size=”1/2″][su_button url=”https://thailandtopvote.com/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2/” style=”3d” background=”#f36060″ color=”#262424″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”20″ icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″ class=”alls”]ร้านอาหารเชียงใหม่ (คลิกดูรายละเอียด)[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/2″][su_button url=”https://thailandtopvote.com/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88/” style=”3d” background=”#f36060″ color=”#262424″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”20″ icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″ class=”alls”]ที่พักเชียงใหม่ (คลิกดูรายละเอียด)[/su_button][/su_column] [/su_row]