Search

 

 

10 พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย.. ที่ไปแล้ว…อยากไปซ้ำอีก

ประเทศไทยเป็นดินแดนที่ร่ำรวยด้วย ศิลปวัฒนธรรมและมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก

จัดแสดงเรื่องราวหลากหลายด้านของดินแดนแห่งนี้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

เมื่อเราออกไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ด้วยคำถามที่ว่า คุณเคยไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ใดบ้าง

และมีที่ใดบ้างที่อยากไปเยี่ยมชมซ้ำอีกครั้ง ผลสำรวจพบว่า 10 แหล่งเรียนรู้ที่ผู้คนเคยไปมาแล้ว

และอยากไปซ้ำมากที่สุดคือ 10 สถานที่อันน่าสนใจเหล่านี้

 

10.พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา

 

37_201103311134101. 2012_11_13_153744_vjlcw2c7 DSC_0568_resize_595 Image.aspx

ดินแดนภาคใต้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน กลุ่มชนต่างๆ ที่อาศัยในดินแดนแห่งนี้มาตั้งแต่สมัยโบราณ

มีวิถีชีวิตที่น่าสนใจศึกษา พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา จึงได้จัดแสดงข้อมูลวิถีชีวิตของชาวใต้ ขนบธรรมเนียม

และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปะพื้นบ้าน

อันทรงคุณค่า การจัดแสดงทั้งหมดสะท้อนให้เห็นภาพวิถีชีวิต คติความเชื่อ และตัวตนของคนภาคใต้

นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 

พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา ตั้งอยู่ ต. เกาะยอ  อ.เมือง จ.สงขลา  เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2534

จัดแสดงวัตถุต่างๆ ประมาณ 49,000 ชิ้น อันเป็นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของกลุ่มชนต่างๆ

ที่อาศัยอยู่ในภาคใต้ และยังมีหุ่นจำลอง เสียง ภาพ วิดีทัศน์และมัลติมีเดียแสดงประกอบเนื้อหา

 

โดยจัดแบ่งเป็นห้องต่างๆ อาทิ ห้องประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ จัดแสดงโบราณวัตถุที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น

และโบราณวัตถุที่แสดงว่ามีการติดต่อระหว่างคนพื้นเมืองภาคใต้กับกลุ่มชนภายนอก ห้องลูกปัดและเครื่องประดับ

ห้องมีดและศาสตราวุธ จัดแสดงมีดและศาสตราวุธที่ใช้กันในภาคใต้ ห้องอาชีพหลัก แสดงเครื่องมือเครื่องใช้

ในการประกอบอาชีพของชาวใต้ ได้แก่ การทำนา การทำเหมืองแร่ การทำสวนยางพารา และการทำสวนปาล์มน้ำมัน

ห้องเครื่องมือจับสัตว์ แสดงเครื่องมือที่ใช้จับสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ ห้องเครื่องปั้นดินเผา แสดงอุปกรณ์การผลิต

และวิธีทำเครื่องปั้นดินเผา ห้องเครื่องมือช่างไม้และงานศิลปหัตถกรรม ห้องศิลปวัฒนธรรมการร้องรำของภาคใต้

จัดแสดงเกี่ยวกับโนราห์ และหนังตะลุง มีทั้งหุ่นจำลองและเครื่องดนตรี ฉากหนังตะลุง ตัวหนังต่างๆ และห้องการศึกษา

มีแบบเรียนเก่า หนังสือจากใบลาน และกระดานชนวน เป็นต้น

 

9. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

1357496577-DSCF4015JP-o 1357497569-DSCF4118JP-o 1357496676-DSCF4021JP-o  พิพิธสถานแห่งชาติพระนคร-01
 

สถานที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากที่สุดแห่งหนึ่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับประชาชนแห่งแรกของประเทศไทย จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุต่างๆ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2402 พื้นที่นี้แต่เดิมเป็น “พระราชวังบวรสถานมงคล” หรือ “วังหน้า”

ซึ่งประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักสถาปัตยกรรมไทยที่งดงาม

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงละครแห่งชาติ

จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยา

แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของชนชาติไทย

และประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี จัดแสดงวิวัฒนาการของศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย

ลำดับตามยุคสมัย จัดแสดงโบราณวัตถุในยุคสมัยต่างๆ ที่ค้นพบในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ที่จำนวนมากมีอายุเก่าแก่นับพันปี ประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่สร้างขึ้นอย่างปราณีต

หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันแต่โบราณ เช่น เครื่องเงิน เครื่องทอง เครื่องถม เครื่องมุก เครื่องดนตรี

เครื่องไม้จำหลัก เครื่องประกอบการเล่นมหรสพต่างๆ เครื่องแต่งกายและผ้าโบราณ เครื่องถ้วย อาวุธโบราณ

ราชยานคานหาม ราชรถ และเครื่องประกอบการพระราชพิธีพระบรมศพ เป็นต้น

 

ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ยังมีอาคารโบราณสถาน จัดแสดงอาคารหมู่พระที่นั่งในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่เดิม

รวมทั้งอาคารที่เคลื่อนย้ายมาจากพระราชวังต่าง ๆ เช่น พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ตำหนักแดง พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์

ศาลาสำราญมุขมาตย์ พระที่นั่งปาฏิหาริย์ทัศไนย ศาลาลงสรง เป็นต้น

 

8. พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ

 

6753-attachment
   13270326051327032632l    ladygaga
 

กระทบไหล่และสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับเหล่าคนดังระดับโลกที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ

จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญของโลก คนดังทั้งในแวดวงการเมือง ศิลปะและวิทยาศาสตร์ การกีฬา

ดารานักร้องชื่อก้องโลก ทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงดาราไทยที่มีชื่อเสียงรวมแล้วกว่า 70 ตัว

โดยจัดแบ่งหมวดออกเป็น 10 ห้อง ได้แก่ ห้องพระราชวงศ์ ห้องบุคคลสำคัญ ห้องผู้นำโลก ห้องวิทยาศาสตร์และศิลปะ

ห้องกีฬา ห้องดนตรี ห้องดารานักแสดง ห้องพรมแดง และห้องประวัติมาดามทุสโซ มีหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญของไทย

อาทิ จอมพล ป.พิบูลสงคราม, หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช, สุนทรภู่, มิตร ชัยบัญชา, แอน ทองประสม, ทาทา ยัง ฯลฯ

และบุคคลที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ เช่น มหาตมะคานธี, ดาไลลามะ, อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, บารัค โอบาม่า, โอปราห์ วินฟรีย์,

ไมเคิล แจ็คสัน, เลดี้ไดอาน่า ฯลฯ

 

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ มีสาขาแห่งแรกที่กรุงลอนดอน ปัจจุบันมีสาขาในเมืองใหญ่หลายเมืองทั่วโลก

ก่อตั้งโดยมารี ทุสโซ นักปั้นหุ่นขี้ผึ้งชาวฝรั่งเศส ระหว่างยุคการปฏิวัติฝรั่งเศส มาดามทุสโซหลบภัยการเมือง

เดินทางสู่เกาะอังกฤษในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 พร้อมกับตระเวนจัดแสดงโชว์คอลเลกชั่นหุ่นขี้ผึ้งของเธอไปทั่วยุโรป

และก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งแห่งแรกในปี พ.ศ.2378 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปีนี้ ได้มาเปิดสาขาที่กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2553 บนชั้น 6 ศูนย์การค้าสยามดิฟคัฟเวอรี่

 

อ่านต่อ

 


>> ประเพณีท่องเที่ยว ช่วงครึ่งปีหลังที่ผู้คนอยากไปที่สุด


>> 10 น้ำตกสวย…น่าเที่ยวที่สุดในประเทศไทย


>> 10 เกาะ สวยทะเลใสที่ผู้คนอยากไปเยือนมากที่สุด

 
 

(เข้าชมวันนี้: 2 )
 

บทความแนะนำ

ที่พักผ่อนสบาย

ไปเที่ยวกันมั้ย!

ผู้หญิงต้องรู้

 

About the Author
@ กิน เที่ยว ทั่วไทย ทันกระแส ไม่ตกเทรนด์
Top